miércoles, 24 de abril de 2013

AGENDA COMPLETA I ACTUALITZADA DEL 3er CABANYAL ÍNTIM

DIVENDRES 26 ABRIL 2013


D I V E N D R E S      2 6     D A B R I L
19:30h Performance inaugural              Pza/ Mare de Deu               í
Intimidades tendidas                           de Vallivana
20:00h Festa de inauguració                 C/ Sant Pere, 29                     i
(L’Escorxador)



DISSABTE 27 ABRIL 2013


D I S S A B T E        2 7     D A B R I L
11:45h ¿Quién teme al bloque feroz?    Punts de trobada
12:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
13:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
13:30h Paladar Habana                          C/ Dressanes, 34-1ºesq.       10
14:45h Paladar Habana                          C/ Dressanes, 34-1ºesq.       10
16:30h Íntims al café:                              C/ Progrés, 23                        11
Lugares de la memoria              (La Regadera)
Sguardo sul Cabanyal
17:00h Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
18:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
19:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
20:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
21:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
21:30h Íntims a la nit:                               C/ Reina, 186                        12
Luna y                                           (No Hay Nada Mejor
Panorama de los Insectos          Que 27 Amigos)
21:30h Paladar Habana                          C/ Dressanes, 34-1ºesq.       10
22:45h Paladar Habana                          C/ Dressanes, 34-1ºesq.       10
23:00h Íntims a la nit:                              C/ Progrés, 159                       6
Ana Elena Pena y                        (L’Escola del Cabanyal)
Los jipiloyas


DIUMENGE 28 ABRIL 2013


D I U M E N G E          2 8     D A B R I L
10-14h Donació de sang                        Mercat del Cabanyal         +
Unitat móvil autobanc
12:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
13:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
13:30h Trobades amb els artistes
“Un àncora al cor”                      C/ Neptú, 10                          7
“Sola”                                            C/ Sant Pere, 83                    4
13:30h Paladar Habana                          C/ Dressanes, 34-1ºesq.       10
14:45h Paladar Habana                          C/ Dressanes, 34-1ºesq.       10
17:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
18:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
19:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
20:00h Disculpe el Señor. L’Esperança  C/ Escalante, 195               1
¿Qué queda de mí...?                 C/ Escalante, 235                  2
5 puertas                                       C/ Francesc Baldomà, 76    3
Sola                                               C/ Sant Pere, 83                    4
Caseta indestructible                 C/ Sant Pere, 89                    5
“...Con vistas al mar”                  C/ Progrés, 159                       6
Un àncora al cor                         C/ Neptú, 10                          7
Kika i Planta  -  (Infantil)           C/ Pescadors, 32                    8
Villa quitapenas  -  (Infantil)    C/ Sant Pere, 68                    9
21:00h Festa de cloenda                        C/ Reina, 186                        12
(No Hay Nada Mejor
Que 27 Amigos)


Si vols descarregar el programa complet per a imprimir, pots fer-ho ací:

https://www.dropbox.com/s/5wsmajt33telt5d/Programacion%20WEB.pdf


No hay comentarios:

Publicar un comentario